Neuro-Porvoo


Vertaistuki

Tukihenkilö

Hei!
Sinulla on mahdollisuus saada tietoa ja itse esittää kysymyksiä minulle jolla on 20 vuoden kokemus elämästä MS:än kanssa.

luokanopettaja Kullo skola:ssa,
MS vertaistukihenkilö
Petra Hamnström
tukihenkilo@neuro-porvoo.fi
puh. 040 5874 912

Stödperson

Hej!
Du har chans att få nyttig information om och svar på sådant du funderat på av mig som har 20 års erfahrenhet av att leva med MS.

klasslärare i Kullo skola,
MS-stödperson
Petra Hamnström
tukihenkilo@neuro-porvoo.fi
tel. 040 5874 912